PIEN NEVE


Ethische dilemma’s

Om goede zorg te leveren moeten we het juiste midden voor een ander weten te vinden. Hier wringt ook vaak de schoen, want hoe vind je die in hemelsnaam?

Hoe kies je de balans tussen een organisatie belang en client en/of medewerkers belang?

Maatschappelijke vernieuwing


Een zaadje wat gepland wordt om vernieuwing te komen brengen. Door ons eigen vernieuwend vermogen aan te spreken zijn we tot meer in staat dan we denken. Door het in hoeken te zoeken waar we nog nooit gekeken hebben, zullen we datgene vinden waarvan we niet wisten dat we het misten.


Maatschappelijke creatie

Het creëren in (maatschappelijke) context zien we op veel verschillende manieren om ons heen. Het inspireert ons om verder te denken, om co-creaties aan te gaan en de huidige wereld een beetje mooier te maken. Te doen wat binnen ons eigen bereik ligt om een verhaal te vertellen.

Sociale Inclusie


“Normaal is niets anders dan het gemiddelde van alle afwijkingen”

Pien Neve, auteur

Samenleving als geheel

Als we de maatschappij onder de loep nemen, zullen we zien dat normaal niet bestaat. Normaal is slechts het gemiddelde van alle afwijkingen welke tezamen een geheel vormen. Toch bestempelen we individuen die niet aan de gemiddelde norm voldoen als afwijkend. Maar zijn het niet juist de verschillen die ons authentiek maken? Zijn het niet juist alle zogenaamde beperkingen die onze blik verruimen?
Zij maken dat we de wereld en elkaar op een andere manier bekijken. Dat we ontwikkelen.

Een beperking is pas een beperking wanneer we besluiten deze als zodanig te beschouwen.

Anders kijken

Ieder mens met een uitdaging op het ene vlak heeft een kwaliteit ontwikkeld op een ander vlak. Dit maakt ons uniek.
Wanneer de jaren van ouderdom in je lichaam zijn gaan zitten, is er tevens wijsheid voor terug gekomen. Wanneer je IQ het begrip van taal een uitdaging vindt, weet je je intuïtie feilloos te vinden.
Wanneer we beter zouden kijken, zouden we zien dat we van elkaars uniekheid kunnen leren en elkaar kunnen versterken en aanvullen.
Laten we een maatschappij creëren waar we met ieder zijn uniekheid een gezamenlijk een geheel vormen.Zijn we daar niet allemaal bij gebaat?

“Het geheim van verandering is om al je energie te richten, niet op het bevechten van het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.”

SOCRATES